Error message

Notice: Undefined variable: list_type in include() (line 9 of /home/a615d32a/public_html/www.tamilgod.org/sites/all/modules/easy_breadcrumb/tpl/easy-breadcrumb.tpl.php).
Home » Glossary » Z | Abbreviations starting with Alphabet Z

Z | Abbreviations starting with Alphabet Z

(1) | # (1) | $ (4) | % (3) | * (1) | . (1) | 0 (101) | 1 (39) | 2 (15) | 3 (11) | 4 (30) | 5 (15) | 7 (2) | 8 (1) | 9 (2) | ? (1) | @ (1) | A (772) | B (459) | C (489) | D (309) | E (160) | F (181) | G (145) | H (144) | I (218) | J (96) | K (49) | L (151) | M (616) | N (186) | O (91) | P (269) | Q (238) | R (210) | S (280) | T (153) | U (86) | V (39) | W (155) | X (13) | Y (33) | Z (36) | ب (1) | ة (1) | ت (1) | ج (2) | د (3) | س (1) | ك (3) | م (2) | ن (2) | ه (1)
Abbreviationsort descending Phrase
Z/W Zaraz Wracam
ZATA Zoo Animal Teaching Aids
ZBC Zoology biology chemistry
ZBC Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
ZBM Zoo Business Media
ZBZ? Can You Read Me?
ZCL Zoological Society of London
ZCQ Mahe, Seychelles Islands, radio station
ZDK Re-transmission of a Message
ZDW Zarząd Dróg Wojewódzkich
ZEBRA Zoo Environment Behavioural Research Award
Zepp antenna Longwire' antenna so named because of usual rigging as vertical wire radio antenna weighted at bottom end. Utilized originally on Zepplins, lighter than 'airships', blimps, balloons and airplanes, Later adapted to horizontal configuration, also known as 'end-fed' Zepp antenna on land and on ships:
ZEST Zoo and Environment Skills Training
ZEST Zoo Enrichment Signing Technlogy
ZFB Your signals are Fading Badly
ZHPNL Zwiazek Harcerstwa Polskiego na Litwie
ZIF Zero Intermediate Frequency
ZIPB Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
ZM-2 Antenna Tuner
ZM1 Impedance Meter
ZMA Zoo Management Agreement
ZMZ Z Morning Zoo
Zool Zoology
ZOOMIE Nickname for an Air Force Academy graduate or cadet
ZR Zaire
ZSP Zrzeszenie Studentów Polskich
ZSP Związek Syndykalistów Polski
ZTD Zoo To Do
ZU Zoo Unity
ZUJ Standby Please
ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZW Zimbabwe
ZWS Zero Waste Scotland
ZZAP Związek Zawodowy Aktorów Polskich
ZZM Zarząd Zieleni Miejskiej
ZZM Związek Zawodowy Maszynistów